Науково-дослідницька лабораторія

лексикографічного моніторингу

(НДЛЛМ)

Головна мета НДЛЛМ полягає в реалізаціі програми наукових досліджень сучасноі українистики з використанням існуючих і розробкою нових необхідних технологій застосування комп'ютерних засобів накопичення та обробки великих масивів мовної (текстовоі) інформації.

Основні завдання НДЛЛМ спрямовані на дослідження, впровадження та методичний супровід змісту, методів, технологій та засобів комп’ютерної українистики, а саме:

  • накопичення текстового матеріалу (створення машинного фонду літературних, фольклорних, говіркових текстових записів) на магнітних носіях
  • створення магнітних копій друкованих академічних словників українськоі мови: лексичних, фразеологічних, тлумачних, термінологічних, етимологічних, орфографічних, частотних, обернених;
  • розробку програмного забезпечення автоматизованого робочого місця мовознавця-україниста, яке дозволяло б автоматизувати рутинні процедури мовного дослідження, такі як: відбір, накопичення, сортування та аранжування за певними ознаками мовленевих одиниць;
  • укладання комп'ютерного генерального словника українськоі мови, базового для теоретичних та прикладних лексикографічних, морфологічних розробок та публікацій;
  • винайдення автоматизованих та автоматичних процедур вилучення мовознавчої інформації із накопиченого фонду текстів;
  • включення в навчальний процес філологічного факультету наукового доробку НДЛЛМ у змісті спецкурсів, наукових семінарів, курсових та дипломних робіт;
  • вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду розвитку комп'ютеризованих науково-дослідницьких систем, поширення педагогічних інновацій та новітніх освітніх технологій, досягнень науки та передових ідей в практику.

 

На головну сторінку